Proszę niezwłocznie po zauważeniu wady zgłosić ją mailowo lub telefonicznie.

Następnie podejmiemy obustronnie decyzję o sposobie naprawy.

Kupujący nie jest obciążany kosztami wysyłki w przypadku reklamacji uzasadnionej.

Nie podlegają reklamacji źle wybrane kolory. 

Kolor może się różnić w zależności od ustawień monitora/wyświetlacza. Grafiki z kolorystyką rolet oraz zdjęcia tkanin na płasko mogą wyglądać inaczej na oknie pod światło. 

Zachęcamy do skorzystania z opcji wysyłki darmowych próbek. 

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Aby zwrócić produkt lub zgłosić reklamację proszę pobrać poniższy załączniki, uzupełnić z dopiskiem reklamacja i wysłać mailem na adres: sklep@roltomrolety.pl lub pocztą na adres:

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA
ul. Stanisława Lenartowicza 6
34-120 Andrychów

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY / REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA

sklep@roltomrolety.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:___________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:_____________________________________________________

Adres Konsumenta:____________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:___________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA

34-120 Andrychów

sklep@roltomrolety.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w

następujących produktach:______________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_____________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________